Kenneth Fästlund 

RY X - "Lençóis (Love Me)"

Pascal

Summer 2022 playlist

Family

Where life begins

and love never ends

"10 years"Den som är lycklig för det minsta är lycklig för det mesta...

"Det viktigaste är inte hur många år man får,

utan vad man fyller dem med"